Πρόσκληση των μετόχων (Δημοτικών Συμβούλων) της

Ανωνύμου Εταιρίας με την Επωνυμία:

«ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ Μονομετοχική Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ»

Αριθμός Μ.Α.Ε. 70526/60/β/10/003

 

Σύμφωνα με το Νόμο Ν.2190/1920 και το Καταστατικό της εταιρίας καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρίας στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, που βρίσκεται στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αμυνταίου, στη διεύθυνση Γρ. Νικολαΐδη 2 στη Δημοτική Κοινότητα Αμυνταίου, την 27η Ιουνίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ. με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

 

1.                  Υποβολή και έγκριση της έκθεσης πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και των οικονομικών καταστάσεων καθώς και της διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρίας για τη χρήση 01.01.2013-31.12.2013.

2.                  Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσης 01.01.2014-31.12.2014.

3.                  Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών της εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση 2013.

4.                  Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις .

 

Η πρόσκληση δεν θα δημοσιευθεί λόγω του μικρού αριθμού των Μετόχων.  

 

 Με τιμή για την εταιρία

 

Ιωσηφίδης Ιωακείμ
Πρόεδρος Δ.Σ.

 

 

                                                                                                   

Προϊόντα


 

Ξινό Νερό Α.Ε. Copyright 2014

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd